ВИКОМ / VICOM

ВИКОМ / VICOM

бул. Раковски 16 A
Хасково,
България
25.5554128
41.9350982
UserLikes
Име: ВИКОМ / VICOM
Адрес: Хасково, бул. Раковски 16 A
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.vicom.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Електродомакински уреди
Дейност:

Производство на електрически бойлери и готварски печки

Ключови думи: електродомакински уреди, електрически бойлери, готварски печки, vicom, виком

За нас

Фирмата е регистрирана 15.12.1992г. по фирм. дело 3603/1992 в Хасковски окръжен съд като ЕТ "Виктор Емилов-ВИКОМ". На 26.10.2000г. с решение 284 на Хасковски Окръжен Съд е преименувана на "ВИКОМ" ЕООД. Фирмата започва дейността си веднага след регистрацията. 

Първоначалната дейност на фирмата е търговска, като извършва внос и износ на стоки от Русия, работейки на бартер с руски фирми в областта на бялата техника. 
От 1993 до 1995г. "Виком" ЕООД внася бяла техника (перални машини и хладилници) от Р.Турция. 
След 1995г. започва производство на електрически бойлери и се закупува производствена база "Широко поле". Следващите години са период на разширение на производството, като са закупени и инсталирани нови машини и открити нови работни места. 
От 1999г. стартира проект за строеж на производствена база "Конуш", където след 2001г. започва производството на готварски печки. Двете производствени бази имат независим управленски екип. 

По настоящем фирмата произвежда ел. бойлери и готварски печки на ел. енергия и комбинирани на ток и газ. Има самостоятелен обособен търговски отдел с търговски агенти и представители. Разполагаме със собствен транспорт за доставка на произведената си продукция до търговците на едро и крайни клиенти (магазини). 
Фирмата Ни има собствен инструментален цех, в който работят висококвалифицирани специалисти. Произвеждат се инструменти за нуждите на производството на готв. печки и ел. бойлери. Фирмата се стреми към постоянно увеличаване качеството на продукцията и повишаване конкурентноспособността си. Произвежданите от Нас уреди са обезопасени и осигурени конструктивно по всички Европейски стандарти и норми за безопасна експлоатация. Електрическите Ни уреди имат знак СЕ. 

През 2004г. във "ВИКОМ" ЕООД е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2000. 

Организационната структура на "Виком"ЕООД е много добра. На всеки етап от производството има отговорник по качеството. Има назначен инженер за независим качествен контрол на цялото изделие (мениджър по качеството). 
Благодарение на повишената ефективност на управление и повишеното качество на продукцията целта на фирмата е Европейският пазар.

 

Открийте ни в Google+